KBBE towards 2020

Timmeren aan een Europese bio-economie

Vlaanderen organiseerde in 2010 de Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) conferentie KBBE towards 2020, samen met de Europese Commissie. Aan deze internationale, high-levelconferentie rond bio-economie namen meer dan 500 specialisten uit 47 landen deel (waarvan 36 buiten de EU).

Het uitgangspunt: de rol van bio-economie in de maatschappij

In een bio-economie worden hernieuwbare, biologische grondstoffen duurzaam en op grote schaal geproduceerd en gebruikt. Daar is ook ruimte voor innovatieve biotechnologische processen in de industrie. Voorbeelden uit de praktijk van vandaag: voeding en diervoeder, chemicaliën, detergenten, industriële smeermiddelen, papier en pulp, textiel, farmaceutica en energie.

Op de KBBE towards 2020 conferentie werd bestudeerd welke rol die bio-economie kan spelen bij de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en voedselzekerheid. Tijdens de conferentie zocht men ook naar een gemeenschappelijke basis voor de toekomst van bio-economie in het kader van de Europese strategie en het actieplan ‘Towards a sustainable bio-based economy by 2020’. Die twee worden vermoedelijk eind 2011 door de Europese Commissie voorgesteld.

Resultaten van de conferentie

De conferentie is erin geslaagd om bio-economische ontwikkeling in Europa een nieuwe injectie én een stevig gemeenschappelijk draagvlak te geven. Vier activiteiten bepaalden de agenda:

  • Inventaris: op basis van een door EWI uitbestede studie werden vroegere en recente realisaties bestudeerd en geïnventariseerd.
  • Implementatie: de inventaris legde de basis voor een debat over de implementatie van bio-economie over de hele economische waardeketen: landbouw (productie van biomassa), onderzoek en innovatie (nieuwe technologieën), economie (producten op de markt brengen) en milieu (recyclage). Daarbij ging speciale aandacht naar kwaliteitszorg en de behoefte aan een actief en transparant beleid met aandacht voor kmo’s.
  • Bijdragen van specialisten: de uitstekende input van 40 experts uit landbouw, industrie, onderzoek, ngo’s en overheidsinstellingen leidde tot intensieve en constructieve gesprekken en discussies.
  • Praktijkbezoeken: de delegatie bezocht een reeks succesvolle Vlaamse KBBE-clusters in Gent en zag een tentoonstelling van 20 biogebaseerde producten.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media