Beleidsevaluatie

De evaluatiecel komt op kruissnelheid

EWI startte bij zijn oprichting in 2007 meteen met beleidsevaluatie. Het evaluatieteam kan vandaag dus terugvallen op een ruime ervaring en genoeg kennis om een reeks evaluatieprocessen te standaardiseren. Het is duidelijk dat de cel op kruissnelheid is gekomen en voldoende gewapend is om de vele evaluatieprocedures van de komende jaren aan te vatten.

Communicatiestrategie voor evaluaties

We publiceren de resultaten van evaluaties niet onmiddellijk na het beëindigen ervan. Pas als ook het beslissingsproces betreffende het voorwerp van de evaluatie rond is, verschijnt de samenvatting van het evaluatierapport (met o.a. conclusies en aanbevelingen) op de website van EWI. Lezers vinden ook het goedgekeurde plan van aanpak (voor betreffende evaluatie) op die plaats terug.

U vindt de communicatiestrategie in zijn geheel hier

Systematische planning van evaluaties

De evaluatiecel heeft de voorbije maanden alle lopende beheers-, samenwerkings- en andere overeenkomsten van het departement in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van die analyse maakte het een planning op voor de periode tot 2012. Die evaluatiekalender wordt de volgende jaren systematisch aangevuld.

De aanbevelingen uit die analyse droegen ook substantieel bij tot het organisatiebeheersingsproject ‘Monitoring -Toezicht op derden’ en dit voor wat betreft de opmaak en opvolging van de overeenkomsten. Daarnaast vormen de aanbevelingen de basis voor duidelijke standaarden voor evaluatiebepalingen in nieuwe overeenkomsten. Die zullen vanaf begin 2011 gebruikt worden.

Evaluaties in 2010

De evaluatiecel rondde dit jaar drie evaluatietrajecten af.

  • Ontwikkelen van beleidsscenario’s voor het beleid en de activiteiten op het vlak van popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie – Deze studie omvat ook een ex-post analyse en evaluatie van de periode 2001-2009.
  • BAN-Vlaanderen – Deze evaluatie werd door het Steunpunt voor Ondernemen en Internationaal Ondernemen uitgevoerd. De evaluatiecel speelde een begeleidende rol en waakte over de kwaliteit.
  • STEVIN – Net als het programma zelf werd ook de evaluatie van dit programma in samenspraak met de Nederlandse Taalunie opgezet en begeleid. De evaluatie zelf werd uitbesteed aan een consultant.

In 2010 werden ook heel wat evaluatietrajecten opgestart. De voorbereidende fase met de aanduiding van de (eventueel externe) experts is ondertussen afgerond. In 2011 volgt de afwerkingsfase:

  • Dag van de Klant en Open Bedrijvendag – Twee evaluaties die helemaal zelf worden uitgevoerd, op de bevragingen van de doelgroepen na.
  • LRM – De samenwerkingsovereenkomst met LRM loopt in 2010 af en wordt daarom begin 2011 geëvalueerd.
  • Evaluaties van wetenschappelijke instellingen, programma’s en beleidsinstrumenten – Steunpunten en Programma Beleidsrelevant Onderzoek, de strategische onderzoekscentra IMEC, VIB en IBBT, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, De Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de universitaire associaties, het project “De wereld aan je voeten!” en de volkssterrenwachten.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media