Indicator overheidssteun voor eco-innovatie

Beleidsdomein EWI investeert fors in ecologische ontwikkeling

Eco-innovatie is een van de zestig te ontwikkelen indicatoren uit het Pact 2020. Het doel? De top vijf van Europese regio’s halen binnen tien jaar. EWI is verantwoordelijk voor het aanleveren van cijfermateriaal voor deze indicator.

Wat is eco-innovatie?

Volgens de definitie van de Europese Commissie omvat eco-innovatie:

  • alle innovatieactiviteiten die resulteren in of streven naar een significante verbetering op het gebied van milieubescherming;
  • alle nieuwe productieprocessen, nieuwe producten of diensten en nieuwe management- en bedrijfsmethoden die de risico’s voor het milieu, de verontreiniging en elke andere negatieve impact van het gebruik van natuurlijke rijkdommen voorkomen of substantieel verminderen.

Stand van zaken

Het beleidsdomein EWI investeert vandaag 130 à 140 miljoen euro in eco-innovatie via de DTO-steunregeling (Duurzame Technologische Ontwikkeling) en de ecologiesteun en EFRO-cofinanciering (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, beheerd door het Agentschap Ondernemen).

Daarnaast verrichten de strategische onderzoekscentra IMEC en VITO gerelateerd onderzoek. Dat doen ook het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij (LV). Bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) lopen de programma’s voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) en het Milieu- en EnergietechnologiePlatform (MIP).

De totaalsom komt uit op 180 à 190 miljoen euro – ongeveer 0,1 procent van het BBP-Vlaanderen of tussen de 16 en 19 procent van het totale O&O-budget van de Vlaamse overheid.

U vindt meer details over eco-innovatie in de EWI-Speurgids 2010

Addthis share knop

Meer info

EWI-Speurgids 2010

website ontwikkeld door Savant Media