Strategic Energy Technology-Plan

Betere koolstofarme energietechnologie

Brussel stond op 15 en 16 november 2010 volledig in het teken van het Europees Strategisch Plan voor Energietechnologie (SET-Plan). De aanwezigheid van meer dan 500 belanghebbenden uit heel Europa legde extra nadruk op de sense of urgency van de implementatie van het plan.

Het uitgangspunt: betere koolstofarme energietechnologie

Met het SET-Plan wil Europa een reeks koolstofarme energietechnologieën van wereldklasse sneller ontwikkelen. Het plan omvat daarom een onderzoeks-, demonstratie- en innovatieagenda op lange termijn. Concreet wil het ook een nieuw Europees samenwerkingsmodel creëren van versterkte coördinatie en samenwerking tussen onderzoeksinstituten, bedrijven en overheden in Europa.

Twee nieuwe Europese Industriële Initiatieven

De Europese Industriële Initiatieven (EII) zijn concrete acties om industrieel onderzoek, demonstratie en innovatie in energietechnologie te versterken. Het zijn publiek-private samenwerkingsverbanden met een technologiespecifiek Research, Development en Demonstration programma.

Op de conferentie werden twee nieuwe EII’s rond bio-energie en duurzame nucleaire energie gelanceerd. Er werd ook een stand van zaken opgesteld voor de bestaande initiatieven rond windenergie, zonne-energie, elektriciteitsnetwerken en koolstofafvang, -transport en -opslag. De deelnemers blikten ook al vooruit naar een nieuwe EII rond smart cities.

De Europese Joint Undertaking rond waterstof en brandstofcellen gaf een overzicht van de activiteiten van hun Joint Technology Initiative, opgestart eind mei 2008.

Drie nieuwe gezamenlijke onderzoeksprogramma’s

De Europese Energieonderzoeksalliantie EERA brengt Europese onderzoekers samen rond energievraagstukken. Op de conferentie zagen programma’s rond koolstofafvang, -transport en -opslag, nieuwe materialen voor kernenergie, en bio-energie het levenslicht.

De Europese associatie van universiteiten lanceerde bovendien het European Platform of Universities engaged in Energy Research.

Globale uitdagingen zoals klimaatverandering en energiebevoorrading vragen om een internationale aanpak. Europa heeft op dat vlak nog een lange weg te gaan. Daarom leerden de deelnemers tijdens de tweede conferentiedag meer over bestaande internationale samenwerkingsverbanden, internationale organisaties in energietechnologie en goede praktijken van internationale samenwerking op het niveau van de Europese Commissie, de lidstaten en de industrie.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media