Groene economie

EWI bereidt het Masterplan Groene Economie voor

In het nieuwe economische beleid van de Vlaamse regering staat groene economie centraal. Daarom startte EWI in 2010 met de voorbereiding van een Masterplan Groene Economie – precies zoals in de beleidsnota economie voorzien was. Het departement was ook daarbuiten actief in groene energieprojecten.

Voorbereiding van het Masterplan Groene Economie

EWI verkende de mogelijkheden van het concept via uitgebreid literatuuronderzoek, interviews binnen en buiten de overheid en via de bijeenroeping van de Staten-Generaal van de Industrie. Die oefening leverde een integraal voorstel op dat aan het kabinet werd overgemaakt en bestaat uit een theoretisch kader met een praktische invulling en een reeks concrete beleidsvoorstellen. EWI bracht ook hinderpalen in kaart. De uitwerking van het Masterplan gebeurt in 2011.

Andere groene energieprojecten

Het departement nam binnen de Vlaamse overheid deel aan een reeks werkgroepen rond groenere economie, zoals duurzame ontwikkeling en adaptatie. We namen ook deel aan de wereldtentoonstelling in Shanghai.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media