Vlaanderen in Actie

Op naar de top vijf in Europa

ViA (Vlaanderen in Actie) is het toekomstproject van Vlaanderen. Het is een roadmap om onze regio in 2020 naar de top vijf in Europa te brengen en tegelijk voor te bereiden op de grote uitdagingen op het vlak van demografie, globalisering en milieu. Vlaanderen moet binnen tien jaar uitblinken in elk maatschappelijk domein: wetenschap, maatschappij en economie, milieu, onderwijs en bestuur.

Zeven broodnodige doorbraken

Om die steile ambities waar te maken, zijn fundamentele omwentelingen nodig op zeven belangrijke vlakken. De Vlaamse regering benoemde ze als zeven doorbraken:

  1. De open ondernemer
  2. De lerende Vlaming
  3. Het Innovatiecentrum Vlaanderen
  4. Een groen en dynamisch stedengewest
  5. De slimme draaischijf van Europa
  6. Een warme samenleving
  7. Een slagkrachtige overheid

EWI co├Ârdineert de doorbraken Open Ondernemer en Innovatiecentrum Vlaanderen. Daarover vindt u in dit verslag een stand van zaken. Uiteraard speelt het departement ook een rol in de vijf andere doorbraken.

Monitoring en rapportering van de voortgang

In de schoot van de Vlaamse Regering werd de ViA Raad van Wijzen opgericht. Die brengt jaarlijks verslag uit van de vooruitgang in het rapport Vlaanderen Vergeleken. Dat vindt u hier.

Om die vooruitgang ook kwalitatief en kwantitatief te beoordelen, formuleerde de Vlaamse overheid 88 strategische doelstellingen en 335 sleutelprojecten. In oktober 2010 maakte de Vlaamse regering bekend dat daarvan 320 projecten (95%) op schema zitten.

Afspraken met de sociale partners

Samen met de Vlaamse Regering engageerden ook de sociale partners zich om bij te dragen aan die ambitieuze doelstellingen. Die afspraken werden neergeschreven in het Pact 2020. Ook daarover leest u meer in dit jaarverslag.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media