Actieplan ondernemerschap 2010

Concrete acties met het oog op sterkere ondernemers

De Vlaamse overheid wil een sterke ondernemerschapscultuur uitbouwen in onze regio. Daarvoor zijn initiatieven nodig op verschillende niveaus. Zo moet de ondernemende houding in het onderwijs gepromoot worden, bijvoorbeeld door bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs aan te moedigen om ondernemerstalent te stimuleren. Daarnaast moet ook het aantal starters die sterk in hun schoenen staan omhoog. Ondernemen moet dus aantrekkelijker en haalbaarder worden. Bij bepaalde groepen (zoals vrouwen, allochtonen, ouderen, …) is het aanwakkeren van het ondernemerspotentieel ook een echte prioriteit.

Het Actieplan ondernemerschap 2010

Het Actieplan ondernemerschap 2010 lijst de noodzakelijke overheidsinitiatieven voor het uitbouwen van die ondernemerschapscultuur op, en giet die in een vijftigtal concrete actiepunten. Die gaan van ondernemingsplanwedstrijden over imagocampagnes tot coachingtrajecten voor starters. Daarnaast omvat het plan ook belangrijke nieuwe impulsen voor creatieve mediaprojecten, meer ondernemerschap in het onderwijs, een nieuwe aanpak voor de Vlaamse ondernemingsplanwedstrijd en de invoering van scouting en coaching voor prestarters in uitvoering van het WIP (Vlaams Werkgelegenheids- en Investeringsplan).

Het actieplan is de concrete toepassing van de strategische doelstelling ‘meer en sterker ondernemerschap’ uit het Actieplan van de ViA-doorbraak (Vlaanderen in Actie) ‘De Open Ondernemer’. Een evaluatie van het plan is voorzien op lange termijn.

Lees het volledige Actieplan ondernemerschap 2010

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media