Positive Visions for Biodiversity

Op weg naar een internationale aanpak voor het behoud van biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit van onze planeet. We lijden dramatische verliezen en die negatieve spiraal moet zo snel mogelijk omgedraaid worden. De centrale vraag ligt voor de hand: hoe?

Van 16 tot 19 november staken meer dan 200 specialisten uit 43 landen in Brussel de koppen bij elkaar om een antwoord te bedenken vanuit wetenschappelijke hoek. Hoe kan onderzoek bijdragen tot het uitbouwen van een duurzame wereld? En hoe kan de kloof tussen onderzoek en besluitvorming verkleind worden?

De top kreeg de naam Positive Visions for Biodiversity.

Het uitgangspunt: de juiste plaats van de mens in ons complex ecosysteem

De deelnemers aan de conferentie kwamen uit verschillende hoeken van de maatschappij: academici, journalisten, filosofen, kunstenaars, sociologen, jongeren en actoren uit de privésector. Ze bogen zich allemaal over dezelfde vraag: hoe ziet een wereld eruit waarin de mens zijn plaats kent als onderdeel van een complex ecosysteem? En wat moeten we veranderen aan de wijze waarop we ons voeden, werken en ontwikkelen om zo’n harmonieuze samenleving te creëren?

Die denkoefening heeft een onmiddellijke impact op beleidsthema’s als bestuur, land- en zeegebruik, demografie, technologie, voedselproductie, hernieuwbare energie, duurzame productie en consumptie, ...

Een inspirerende werkmethode

Tijdens de conferentie brainstormden de deelnemers twee dagen lang in kleine groepen. Dat leverde tientallen ideeën op die door een centrale ‘thematafel’ gecombineerd, gefilterd en opgelijst werden. Die lijst werd aan het einde van de tweede dag aan een stemming onderworpen.

Tien doelstellingen als basis voor concrete onderzoeksprioriteiten

De tweedaagse brainstorming en stemming leverde een prioriteitenlijst op van tien doelstellingen. Die dienden op 18 en 19 november als basis voor het formuleren van concrete onderzoeksprioriteiten door experten.

De tien prioritaire thema’s zijn:

  1. Een meer transparant en effectief bestuur waarbij mondiale en lokale verantwoordelijkheden op een evenwichtige manier zijn opgenomen.
  2. Duurzaam en participatief beheer van land, zee en stedelijke gebieden.
  3. Een duurzame menselijke populatie.
  4. Gebruik van hightech om een lowtech wereld uit te bouwen die de biodiversiteit verbetert en beschermt.
  5. Duurzame hernieuwbare energie en vervoer.
  6. Duurzame productie van levensmiddelen met een minimaal gebruik aan energie en hulpbronnen.
  7. Efficiënt gebruik van hulpbronnen door een verantwoorde productie en consumptie, optimaliseren van het recycleren en minimaliseren van afval.
  8. De integratie van biodiversiteit in elk onderdeel van het leven.
  9. Transformatie van het economische paradigma dat ten volle biodiversiteit en menselijke waarden in rekening brengt.
  10. Waarden en gedrag die een meer harmonieuze manier van leven onderbouwen.

U vindt het volledige rapport op de website van het European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS)

Organisatoren

Positive Visions for Biodiversity werd georganiseerd door het Belgisch Biodiversiteit Platform met de steun van BELSPO (Belgian Science Policy Office), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, EWI, UNESCO, de Europese Commissie, BioStrat (6KP project), EPBRS en FRB, en werd gesponsord door Thalys.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media