Pact 2020

Vlaamse Regering en sociale partners samen op weg naar structurele vooruitgang

Een van de belangrijkste verankeringen van het actieplan Vlaanderen in Actie, is het Pact 2020. Dat werd in januari 2009 gesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners en drukt een gezamenlijke langetermijnvisie uit. Tegelijk stelt het ook een reeks concrete acties voorop.

Drie ambities op lange termijn

Alle acties in het Pact 2020 zijn gericht op welvaartscreatie, inclusie en duurzaamheid.

  • Welvaartscreatie – Vlaanderen moet een regio worden met een economie die uitstekend presteert en toekomstgericht wordt uitgebouwd. Want alleen zo kan het concurrentievermogen van onze bedrijven verbeteren en kunnen we kwalitatieve jobs blijven garanderen. Zo’n maatschappij met een hoge productiviteit en werkzaamheidsgraad, en een sterk innovatievermogen, een positieve ondernemerscultuur en een krachtig competentiebeleid, is welvarend. En dat is essentieel om de zorgzame en open samenleving te worden die we voor ogen hebben.
  • Inclusie – Vlaanderen ambieert een verregaande sociale bescherming, gelijke kansen, een sterke participatie in het onderwijs en een evenredige vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken moeten bestaande barrières voor maatschappelijke participatie, zoals armoede en sociale ongelijkheid, weggevaagd worden.
  • Duurzaamheid – We willen ook lang na 2020 in een welvarende samenleving vertoeven waaraan iedereen kan deelnemen. Precies daarom moeten we kritisch kijken naar productie en consumptie, naar bouwen en wonen, naar ontspanning en naar mobiliteit. In al die domeinen ambiëren we een kringloopeconomie met een minimaal verbruik van energie, grondstoffen, materiaal en ruimte.

Vier prioritaire actiedomeinen

Om het Pact 2020 te realiseren, ondernemen de partners acties rond vier prioritaire thema’s: een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen, een levenskwaliteit van hoog niveau en een efficiënte overheid.

Die vier thema’s werden op hun beurt omgezet in concrete acties. In dit jaarverslag leest u welke bijdrage EWI in 2010 leverde aan het Pact 2020:

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media