Drie procent norm

Naar het Europese streefpercentage voor O&O-investeringen

Een van de centrale doelstellingen uit het Pact 2020, dat Vlaanderen naar de top vijf van Europese regio’s wil brengen, is dat Vlaanderen tegen 2014 3 procent van het BBP spendeert aan onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Op weg naar de Europese drie procent norm

De Europese lidstaten spraken in 2000 af om hun jaarlijkse O&O-uitgaven te verhogen tot 3 procent van het BBP. Alleen met dergelijke investeringen kan Europa de strijd met Japan en de USA aangaan. De norm is dan ook hét financiële beleidsinstrument van de Europese kenniseconomie en werd nog maar eens bekrachtigd in de nieuwe toekomstagenda EU2020 van de Europese Commissie.

De meeste lidstaten halen dat percentage vandaag helemaal niet. Het Pact 2020 wil Vlaanderen in 2014 op het juiste spoor zetten, en de investeringen daarna nog verder laten groeien.

Het groeipad: een jaarlijkse opstap van 300 miljoen euro

Vandaag halen we 2,12 procent van de vooropgestelde 3 procent (meest recente cijfers uit 2009*). Om dat gat te dichten, werd in de EWI-Speurgids een groeipad berekend dat een jaarlijkse budgettaire opstap van 300 miljoen euro vooropstelt. Met die inspanningen bereikt het publiek gefinancierde stuk straks één derde van het totale budget. De andere investeringen komen uit de private sector.

Evolutie van de publieke investering in O&O tussen 1985 en 2010

Figuur: Evolutie van de publieke investering in O&O tussen 1995 en 2010** (de som van Vlaamse overheidskredieten, federale kredieten voor Vlaanderen en Vlaamse return uit EU-kaderprogramma’s voor Onderzoek). Het rode stuk toont het groeipad dat nodig is om de 1%-norm te halen in 2014.

*De cijfers zijn het resultaat van een tweejaarlijkse enquête bij alle actoren uit publieke en private sector, uitgevoerd door het Expertisecentrum O&O-Monitoring (ECOOM) en EWI.

**Op basis van een aantal veronderstellingen, o.a. een daling van de O&O-overheidskredieten van 2% in 2011 en een jaarlijkse groei van het BBPR in lopende prijzen van 4% in de periode 2011-2014. Benaderende berekening op basis van de som van de Vlaamse O&O-overheidskredieten, het Vlaamse aandeel in de federale O&O-kredieten en de Vlaamse return uit de EU-Kaderprogramma’s voor Onderzoek.

Addthis share knop

Meer info

EWI-Speurgids 2010

website ontwikkeld door Savant Media