Open Method of Coordination-net

Op weg naar Europese O&O-beleidscoördinatie

De Europese Commissie verleent financiële steun aan lidstaten of regio’s die hun O&O-beleid coördineren rond specifieke thema’s. Dat project heet OMC-net en is een onderdeel van het zevende Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratie van de Commissie.

EWI neemt actief deel aan twee van die OMC-netten:

  • CIA4 OPM wil een methodiek ontwikkelen voor de beoordeling van de sociaaleconomische impact van publieke financiering voor O&O.
  • Kennisvoucher wil kennisoverdracht tussen regio’s vergemakkelijken.

CIA4 OPM

Vijftien organisaties uit elf Europese lidstaten buigen zich de volgende twee jaar over een gezamenlijke methodiek om de impact van publieke financiering te beoordelen. Dat doen ze door ervaringen uit te wisselen en best practices naar voren te schuiven.

Het doel? Concrete aanbevelingen formuleren voor beleidsorganisaties en overheden rond drie aandachtspunten:

  • de publieke financiering gericht op het stimuleren van privaat onderzoek;
  • de bevordering van publiek-private samenwerking in O&O en innovatie;
  • een beter management van (semi-) publieke onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Begeleiding door experts en betrokkenheid van de voorzittende EU-lidstaten garanderen een ruime weerklank van de resultaten. Die wordt nog versterkt door intensieve communicatie via een website, nieuwsbrieven en de publicatie van een eindrapport.

Voorlopig hoogtepunt van het project was de Voorzittersconferentie “Improving Impact Assessment for Policy Making” in Brussel op 8 december 2010 met een hondertal deelnemers.

Kennisvouchers

EWI en het Agentschap Ondernemen zijn samen partner in het OMC-netproject Implementation of a Trans-European Knowledge Voucher System, kortweg kennisvoucher.

Samen met partners uit negen andere regio’s willen we kennisoverdracht tussen de regio’s versterken. Met kennisvouchers kunnen ondernemingen straks onderzoek of consultancy kopen van kennisorganisaties in andere regio’s. In Vlaanderen leidt IWT de zoektocht naar de juiste kennis bij bedrijven. Op 11 mei 2011 vindt KVOUCHER, de slotconferentie van het project, plaats in Brussel.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media