IPREG

Op weg naar een beter afgestemd innovatiebeleid

IPREG staat voor Innovation Policy Research for Economic Growth (onderzoek rond innovatiebeleid voor economische groei). Het netwerk wil onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers in Europa beter doen samenwerken rond innovatie en ondernemerschap. EWI neemt actief deel aan de acties van IPREG.

Inventarisatie van beleidsmaatregelen

Tussen 2007 en 2009 bracht IPREG het beleid rond ondernemerschap en innovatie van 14 Europese landen en regio’s in kaart.

EWI voerde het Vlaamse onderzoek. Het lijstte de beleidsmaatregelen in het eigen beleidsdomein rond ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen op en beschreef ze. Daarnaast onderzocht EWI ook in welke mate die maatregelen een geïntegreerd geheel vormen.

Effectiviteit van beleidsmaatregelen

2010 was het startpunt voor de tweede fase van het IPREG-onderzoek. Centrale vragen zijn dit keer welke doelen en resultaten de verschillende beleidsmaatregelen beogen en in welke mate die doelstellingen ook effectief bereikt worden. De achterliggende reden: een onderzoek uit het VK van professor D. Storey dat aantoonde dat zo’n ondernemerschapsbeleid vaak heel versnipperd is. En dat veel (kleine) initiatieven voorkomen in onverwachte beleidsdomeinen.

De resultaten geven ons straks een globaal beeld van het ondernemerschapsbeleid en het KMO-beleid in Vlaanderen over alle beleidsniveaus en organisaties heen. Die inzichten geven ons dan de kans om initiatieven beter op elkaar af te stemmen.

Het Vlaamse onderzoek wordt voor EWI uitgevoerd door Vlerick Leuven Gent Management School (Reinout Buysse en Miguel Meuleman, geleid door Prof. H. Crijns - Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen).

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media