Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Een Vlaamse EWI-stem op Europees niveau

De Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Belgiƫ bij de EU is het verbindingsbureau tussen het de Belgische overheid en de Europese instellingen. Vlaanderen heeft een vaste vertegenwoordiger in die PV voor zijn beleidsdomeinen. Wat het EWI-domein betreft, wordt die vertegenwoordiger ondersteund door een gedetacheerde raadgever van het departement EWI.

2010 in het teken van het voorzitterschap

Bijna alle aandacht van de Belgische PV ging in 2010 naar het vlotte verloop van het voorzitterschap. Daarin was de rol van woordvoerder voor de domeinen industrie en onderzoek toebedeeld aan het Waalse en het Brussels Gewest. De EWI-raadgever focuste zich daarom vooral op het opstellen en aanpassen van discussiedocumenten voor de Raadswerkgroepen.

Andere taken van de EWI-raadgever

De bijzondere taken naar aanleiding van het EU-voorzitterschap hielden in:

  • de Raad Concurrentievermogen en de voorbereidende Raadswerkgroepen opvolgen en erover rapporteren;
  • de Vlaamse kabinetten ondersteunen bij Belgische coƶrdinatievergaderingen (DGE, IEC, CIS-CFS);
  • EWI bij de Vlaamse coƶrdinatievergaderingen ondersteunen. Zo gaf de EWI-raadgever een voorstelling over het concept van de Europese Innovatiepartnerschappen en speelt hij een voorname rol in de SOIA-dossierteams Innovatiepartnerschappen en Single Market Act;
  • met stakeholders overleggen. Zo ontving de raadgever dit jaar vertegenwoordigers van Waterstofnet.eu, Ford, EUCAR, Better Place en Telefonica. Ook met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap werd intensief overlegd;
  • proactief contacten leggen met de Commissie (voor Europese Innovatiepartnerschappen zoals Actief en Gezond Ouder Worden en voor Europese hefboomfinanciering van het TINA-fonds);
  • staatssteundossiers zoals iWatch behartigen;
  • EWI ondersteunen bij inbreukdossiers zoals de ingebrekestelling rond de Win-Winlening.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media