Doorbraak Open Ondernemer

Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren en verankeren. Want ondernemerschap zorgt voor een economie die op een duurzame en groene manier groeit. Bovendien zijn ondernemers essentieel voor innovatie en internationalisering binnen een regio.

Om dat ondernemerschap structureel te verankeren, moeten een hele reeks randvoorwaarden vervuld zijn: een goed ontwikkelde arbeidsmarkt, een aangepaste infrastructuur en een beleid dat innovatie stimuleert en inspeelt op de toekomstige uitdagingen van onze maatschappij.

De Vlaamse Regering stelde daarom een concreet actieplan op, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor EWI. We rapporteren in dit jaarverslag over vijf concrete acties uit dat plan:

U vindt het volledige actieplan van de doorbraak Open Ondernemer hier

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media