EurOCEAN 2010

Met de Ostend Declaration naar sterker Europees onderzoek op zee

Oostende was op 12 en 13 oktober gastheer voor de EurOCEAN-conferentie 2010. Daar legden 430 zeewetenschappers uit alle hoeken van Europa hun mariene en maritieme onderzoeksprioriteiten voor de volgende decennia vast in de Ostend Declaration.

Het uitgangspunt: we weten te weinig van de oceanen

De achterzijde van de maan is beter bekend dan de 70 procent van onze planeet die is ingenomen door de oceanen.” Een raak citaat dat de noodzaak voor een topoverleg rond marien en maritiem onderzoek meteen duidelijk maakt.

Intensieve voorbereiding en open debat

De dag voor de conferentie verwelkomde Europees parlementslid Kathleen Van Brempt al een tachtigtal Europese beleidsmakers voor een informatiesessie rond de uitdagingen op zee in het Europees parlement.

Tijdens de tweedaagse in Oostende kregen de aanwezige wetenschappers eerst een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en uitdagingen van mariene en maritieme onderzoekers. Topsprekers gaven ook kleur aan het begrip Blauwe toekomst voor Europa.

Daarna startte een debat met open vizier over de onderzoeksprioriteiten. Die discussie was lang van tevoren voorbereid via een digitale consultatieronde en leidde ook tot een indrukwekkend resultaat: de Ostend Declaration. Dat document werd door alle deelnemers ondertekend en formeel overhandigd aan Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap.

De Ostend Declaration

De Ostend Declaration legt de krachtlijnen voor marien en maritiem onderzoek en technologie vast en daagt Europese beleidsmakers uit om er ook in te investeren.

Kernpunt in de verklaring is de behoefte aan betere stroomlijning van het onderzoek in Europa via grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s. Ook een Europees Oceaan Observatie Netwerk is nodig om beleidsinitiatieven te ondersteunen. De verklaring gaat verder nog in op de noodzaak om data, informatie en kennis te delen binnen en buiten Europa, ook met derdewereldlanden.

Omdat ook onderwijs en opleiding cruciaal zijn voor de verankering van de huidige positie van Europa in de oceanografie, werd op de tweede dag een aantal jonge vorsers en studenten uitgenodigd om mee te debatteren.

Addthis share knop

De achterzijde van de maan is beter bekend dan de 70 procent van onze planeet die is ingenomen door de oceanen.

- prof. Peter Herzig, directeur Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-Geomar

website ontwikkeld door Savant Media