Bilaterale samenwerking

Vlaanderen en Nederland schakelen een versnelling hoger

De Vlaams-Nederlandse samenwerking op gebied van economie, wetenschap en innovatie is al zes jaar verankerd in de Stuurgroep Samenwerking Vlaanderen/Nederland (SVN). Die bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Uit Vlaanderen: EWI, AO, IWT en FWO.
  • Uit Nederland: de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Agentschap NL en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Hoofdtaken van de SVN

De SVN ziet toe op de bilaterale intentieverklaring om vanuit een gedeelde politieke visie en ambitie samen tot een van de sterkste kennisregio’s in de wereld uit te groeien. Ze dient als overlegorgaan tussen Vlaanderen en Nederland.

Daarnaast neemt de SVN ook initiatief voor samenwerkingsacties op vlak van automobieltechnologie, chemie en (groene) energie, levenswetenschappen en gezondheid, maritiem onderzoek, nanowetenschappen en nanotechnologie, nieuwe materialen, taal- en spraaktechnologie, voeding en water(zuivering).

Bilaterale acties in 2010

In het afgelopen jaar versterkten Vlaanderen en Nederland hun onderlinge samenwerking. Dat resulteerde onder meer in:

U vindt meer details over spraaktechnologie hier

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media