Taal- en spraaktechnologie (TST)

Het STEVIN-onderzoeksprogramma geeft Nederlands een extra stimulans

Vlaanderen en Nederland financieren gezamenlijk het STEVIN-onderzoeksprogramma (Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands). Dat programma wil taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands (TSTN) stimuleren en onze taal een sterkere positie geven in de moderne informatie- en communicatiewereld. Een adequate digitale basisinfrastructuur staat daarbij voorop.

STEVIN werd in 2004 opgestart en loopt tot eind 2011. Het totaalbudget voor het programma bedraagt 11,4 miljoen euro.

Tussentijdse evaluatie: positief

Het STEVIN-programma werd dit jaar geëvalueerd door Technopolis. Uit die evaluatie blijkt dat het programma zijn doelstellingen ruimschoots haalt. Ook de huidige integrale en bilaterale aanpak met het common pot-principe moet in elk geval verdergezet worden.

Verbeterpunten uit het rapport: kleine organisatorische wijzigingen en meer aandacht voor synergieën met andere onderzoeksprogramma’s en open source. Ook aan de valorisatie van de resultaten moet gewerkt worden, net als aan publicaties met een hoge impact.

Eerste valorisatie: CLARIN-VL-NL

Met het CLARIN-VL-NL-project wil EWI samen met Nederland de positieve resultaten van STEVIN valoriseren. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure – Gemeenschappelijke Taalmaterialen en Technologie-infrastructuur) is een Europees project dat inzet op TST om digitale collecties en corpora in de humane en sociale wetenschappen beter toegankelijk te maken.

CLARIN-VL, het voorbereidende traject, wordt extra financieel ondersteund door EWI met 225.000 euro en loopt tot midden 2011. CLARIN-VL-NL vertegenwoordigt 792.000 euro en moet halfweg 2012 afgerond zijn.

Nog TST-initiatieven op komst?

Gesteund door de goede resultaten, onderzoeken de STEVIN-financiers vandaag samen met de Nederlandse Taalunie en met verschillende vertegenwoordigers uit Nederland en Vlaanderen of nieuwe TST-activiteiten gepland kunnen worden. De centrale vraag daarbij is hoe STEVIN-resultaten in de praktijk gebruikt kan worden.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media