EU 2020-strategie

Europese groei na de Lissabonstrategie

De Lissabonstrategie uit 2000 wilde van de EU de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld maken. Tijdens de eerste vijf jaar bleven concrete resultaten echter uit, en ook na de hervorming in 2005 slaagde de EU er niet in al zijn doelstellingen te bereiken – ondanks grote vooruitgang op sommige domeinen.

Bij zijn aanstelling in maart 2010 stelde de Europese Commissie zijn EU 2020-strategie voor. Een opvolger voor de Lissabonstrategie met concrete en gedetailleerde beleidsdoelstellingen, die de EU-lidstaten verplicht om hervormingsprogramma’s op te stellen en opvolgverslagen in te dienen.

De kernpunten van de EU 2020-strategie

De strategie draait om drie hoofdlijnen die elkaar onderling versterken:

  • Slimme groei: focus op kennis, innovatie, onderwijs en digitale maatschappij;
  • Duurzame groei: in ons productieproces zuiniger omgaan met hulpbronnen én onze concurrentiekracht vergroten;
  • Groei voor iedereen: meer arbeidsparticipatie, beter onderwijs en armoedebestrijding, en meer sociale en territoriale cohesie.

De impact op EWI

De EU 2020-strategie formuleert 5 cijferdoelstellingen en 7 kerninitiatieven of vlaggenschepen. Twee ervan hebben een directe impact op de activiteiten van EWI:

  • Innovatie-Unie omvat het brede onderzoeks- en innovatiedomein (met onder meer de Europese Onderzoeksruimte en het EU-octrooi).
  • Industriebeleid in een tijd van mondialisering behandelt het ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van een duurzame industriële basis (zoals toegang tot financiering).

EU 2020 in Vlaanderen

Vlaanderen was al nauw betrokken bij het bereiken van doelstellingen uit de Lissabonstrategie. In oktober keurde de Vlaamse Regering het ontwerp-hervormingsprogramma EU 2020 goed. EWI leverde hiervoor een essentiële bijdrage en formuleerde strategische doelstellingen voor de beleidsvelden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en industrieel beleid, en ondernemerschap.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media