Naar meer kennis

FRIS-onderzoeksportaal

EWI werkt in 2011 actief verder aan de uitbouw van het FRIS-onderzoeksportaal en aan de achterliggende verzameling en validatie van onderzoeksgegevens, het classificatiebeheer en de architectuur van de website. Zo blijven we de kwaliteit van de onderzoeksinformatie verhogen en verbeteren we ook de aanwezigheid van informatie van nieuwe dataleveranciers op het onderzoeksportaal.

Vlaams Actieplan voor Onderzoekers

Samen met het beleidsdomein Onderwijs maakte het Departement EWI het Vlaamse Actieplan voor Onderzoekers op. Dat plan bevat 20 concrete acties om de onderzoekersloopbaan aantrekkelijker te maken. In de loop van 2011 wil EWI al die acties uitvoeren.

Vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving

In 2010 startte het departement met de studie rond vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving. Daarin analyseren we het kwantitatieve luik van de onderzoeksverslaggeving van universiteiten, hogescholen en associaties aan de Vlaamse overheid. Het doel: die gegevensoverdracht stroomlijnen, vereenvoudigen en maximaal valoriseren.

In het voorjaar van 2011 formuleert EWI zijn eerste aanbevelingen en bezorgt het universiteiten en hogescholen een stappenplan voor eenvoudige en gestroomlijnde gegevensaanlevering.

Strategisch plan voor kennisbeheer

EWI wil relevante en kwaliteitsvolle informatie toegankelijk en klantgericht aanbieden. We willen ook een voortrekker zijn in efficiënt en effectief informatie- en kennisbeheer. Daarom implementeren we dit jaar het strategisch plan voor kennisbeheer dat we in 2010 opmaakten. Dat moet van EWI een echt kenniscentrum maken dat kennis en informatie ter beschikking stelt via databanken, websites en publicaties, en op aanvraag.

Nieuwe publicaties in 2011

Het departement brengt in 2011 in elk geval drie nieuwe publicaties uit:

  • De EWI-Speurgids bezorgt u in juni 2011 een nieuw overzicht van alle kredieten binnen het beleidsdomein en alle budgetten voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid heen en besteedt extra aandacht aan het luik Ondernemerschap.
  • Het analyserapport Vlaamse deelname aan Europese programma’s informeert over de deelname van Vlaanderen aan het Zevende Europese Kaderprogramma, het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en de Structuurfondsen.
  • Het magazine EWI-Review krijgt in 2011 een grondige make-over. U leest er binnenkort alles over op de EWI-website en in de EWI-nieuwsbrief.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media