Actieplan Vlaamse onderzoekers

Een aantrekkelijke carrière in onderzoek en innovatie

Vlaanderen wil een modern innovatiecentrum worden – dat is een van de grote uitdagingen van het actieplan Vlaanderen in Actie. Daarom moeten we de volgende jaren absoluut meer kansen creëren voor onderzoekstalent.

De Europese Commissie zit op dezelfde golflengte en sloot met de Europese lidstaten en de Raad het Partnerschap voor onderzoekers af (COM(2008) 317 final). Het doel van die overeenkomst? Een onderzoeksloopbaan aantrekkelijker maken en internationale en intersectorale mobiliteit van onderzoekers bevorderen. Daarvoor zijn inspanningen nodig op vier domeinen: rekrutering, sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden en vaardigheden en ervaring.

Enkele acties uit het Vlaamse actieplan voor onderzoekers

Vlaanderen stelde zijn actieplan voor onderzoekers voor in 2010. Het uitgangspunt: van onderzoek en innovatie een positieve beroepskeuze maken met ruimte voor excellentie, mobiliteit en interdisciplinariteit. We stellen hieronder drie van de twintig actiepunten voor:

  • Rekrutering: onze onderzoekstellingen rekruteren al lang hun eigen onderzoekers – precies zoals de Europese Commissie aanbeveelt. We moeten wél nog vooruitgang boeken bij de implementatie van de principes uit het Europees Handvest en de Gedragscode voor rekrutering van onderzoekers. Ook de HR-begeleiding vanwege de Europese Commissie (HR Strategy for Researchers) moet straks door alle Vlaamse instellingen volop benut worden.
  • Administratieve ondersteuning: om mobiele onderzoekers beter te begeleiden, hebben we de Belgische Euraxxes-website aangevuld met een Vlaams luik. Zo vinden buitenlandse onderzoekers gemakkelijker relevante informatie terug en bereiken onze vacatures een veel groter internationaal publiek. U vindt de nieuwe website op www.euraxess.be/flanders.
  • Sociale zekerheid: een gloednieuwe werkgroep zal in 2011 een reeks pijnpunten in het statuut van onderzoekers aanpakken zoals obstakels voor mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en sociaal statuut.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media