Prioriteiten en realisaties van EWI tijdens het EU-voorzitterschap

Naast de drie topconferenties drukte EWI ook op andere momenten zijn stempel op het Europese beleid. Dat leidde tijdens het voorzitterschap onder meer tot een aanzienlijke vooruitgang in een reeks EWI-ambities, en de participatie in verschillende andere conferenties.

Vooruitgang in EWI-ambities

EWI schoof onderzoek en innovatie, en industriebeleid (met name voor kmo’s) naar voren als beleidsprioriteiten. Dat leverde tijdens het voorzitterschap heel wat resultaat op:

 • Publicatie van een voortgangsrapport rond de implementatie van de EOR-richtlijn.
 • Raadsconclusies over het aantrekkelijker maken van onderzoeks- en innovatieprogramma’s door vereenvoudiging en meer efficiëntie.
 • Goedkeuring van gezamenlijke programmeringsinitiatieven voor onderzoeksprojecten in landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering, voeding en gezondheid, en cultureel erfgoed.
 • Steun van de lidstaten voor de innovatiepartnerschappen. Dat is een combinatie van gezamenlijke marktcreatie en beter afgestemde financiering om innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke problemen sneller naar de markt te brengen.
 • Expliciete aandacht op vlak van industriebeleid voor kmo's, toegang tot kapitaal, een waardeketenbenadering en de overgang naar een koolstofarme economie.
 • Compromis bij een groot deel van de lidstaten over versterkte samenwerking rond het EU-octrooi. De Europese Commissie maakte een ontwerpbesluit over aan het Europees Parlement en de Raad.

De evaluatie van de Small Business Act werd uitgesteld tot het Hongaarse voorzitterschap, net als het grondstoffenbeleid van de EU (Raw Materials Initiative) en de tussentijdse evaluatie van het 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling.

Steun en deelname aan conferenties

EWI droeg bij tot het succes van een tiental andere conferenties in het beleidsdomein:

 • De Industrial Technologies Conference van het Waalse Gewest behandelde voor het eerst alle aspecten van het NMP-thema: nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën. Meer dan 1000 deelnemers focusten op sociale, economische en milieugerelateerde uitdagingen en perspectieven voor de Europese industrie. EWI was lid van het management- en programmacomité en nam in het bijzonder het programma van en de matchmaking op de derde dag van de conferentie voor zijn rekening. Met steun van het Enterprise Europe Network en de National Contact Points binnen het NMP-thema werden 500 individuele meetings opgezet tussen potentiële onderzoeks-, innovatie- en commerciële partners.
 • De conferentie Careers & Mobility of Researchers werd georganiseerd door het Federaal Wetenschapsbeleid. EWI was heel actief bij de organisatie en ondersteunde aansluitend ook de ENERI 2010 Infrastructures for Energy Research Conference via de Herculesstichting.
 • EWI was partner van de driedaagse Conferentie rond Veiligheidsonderzoek die werd georganiseerd door het federaal Wetenschapsbeleid. Hier stelde de Europese Commissie zijn toekomstige plannen voor het Europese onderzoeksbeleid voor veiligheid voor. Aansluitend presenteerden onderzoekers uit de academische wereld, de bedrijfswereld en de overheid praktische toepassingen en projecten over onder andere nucleaire dreigingen, cybercriminaliteit, mobiele ziekenhuizen en terrorismebestrijding.
 • Positive Visions for Biodiversity was een grootschalige conferentie over de toekomst van ons leefmilieu. Ideeën werden uitgewisseld en onderzoeksbehoeften in kaart gebracht voor de uitbouw van een duurzame maatschappij. De organisatie was in handen van het federaal Wetenschapsbeleid met actieve inbreng van EWI.
  Lees meer over de conferentie Positive Visions for Biodiversity
 • EWI was ook inhoudelijk betrokken bij de SMEs and Technological Innovation conferentie en bood ondersteuning aan het achtste congres van het European Chemical Regions Network.
 • EWI steunde verder financieel de Jaarlijkse Conferentie van het Enterprise Europe Netwerk over de positie van de Europese KMO in 2020, de ITEA-ARTEMIS co-summit rond mobile computing en cloudcomputing en de Future Internet Week, een vijfdaagse conferentie over het internet van de toekomst, leverde een belangrijke inhoudelijke en financiële bijdrage voor de tweejaarlijkse ICT conferentie.
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media