Strategische organisatiedoelstellingen

In 2010 formuleerde het Departement EWI zes strategische doelstellingen. Dit zijn de lange termijn doelstellingen (2020) die noodzakelijk zijn om de kerntaken van de organisatie te verwezenlijken. De doelstellingen geven zicht op wat het departement als organisatie nastreeft en waarom.

Het nemen van strategische of operationele beslissingen en het toewijzen van middelen, wordt steeds getoetst aan deze doelstellingen.
Iedere activiteit van het departement draagt dan ook bij aan de realisatie van één of meerdere doelstellingen.

De zes organisatiedoelstellingen, zoals ze in 2010 werden geformuleerd, zijn:

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media