Het EWI-personeel in cijfers

Personeelssamenstelling

Het EWI-personeel in cijfers en statistieken

EWI is een divers departement met 143 personeelsleden op de loonlijst eind 2010. Daarvan horen 8 medewerkers tot de cel ‘kabinetsondersteuning’. Zij werken dus niet voor het departement in strikte zin. De cijfers hieronder vertellen u iets meer over de samenstelling van het departement.

  • Niveau – Bijna de helft van de EWI-medewerkers hoort tot niveau A. Iets meer dan 17 procent behoort tot niveau D. Dat zijn vooral vrouwen.
  • Statuut – De 103 statutaire (vastbenoemde) medewerkers zijn duidelijk in de meerderheid tegenover de contractuelen.
  • Geslacht – Het departement telt iets meer vrouwen dan mannen (55 procent). Zij oefenen vooral ondersteunende functies uit. Van de vijf afdelingshoofden zijn er twee vrouw. In het lager kader tellen we 30 procent vrouwen.
  • Leeftijd – Een evenwichtige spreiding, met een licht overwicht voor de groep van 45 tot 50 jaar. Eén werknemer op twee is ouder dan 45.
  • Kansengroepen – De cijfers van de vrijwillige registratie van personeelsleden van allochtone afkomst, toont een diversiteitsgraad van 1,4 procent. De effectieve aanwezigheid van kansengroepen bedraagt 3,5 procent, een half procent onder het Vlaamse streefcijfer voor 2015.
  • Arbeidshandicap – De vier werknemers met een erkende arbeidshandicap vertegenwoordigen 2,8 procent. Tegen 2015 willen we het Vlaamse streefcijfer van 4,5 procent halen.

Het totale personeelsbudget van het departement bedraagt zo’n 7 miljoen euro. Daarvan gaat 50.000 euro naar vorming, training en opleidingen.
De managementondersteunende diensten (MOD) van EWI zijn actief voor vier partnerentiteiten: het eigen departement, het Agentschap Ondernemen, het Departement Werk en Sociale Economie en het Vlaams Subsidieagentschap. In totaal beheren ze ongeveer 670 personeelsdossiers.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media