Het EWI-budget ontcijferd

Grootteorde budgetten

De begroting van het Departement EWI bestaat uit twee grote luiken. De apparaatskredieten dienen voor de interne werking en de beleidskredieten, hoofdzakelijk subsidies, voor de externe werking van het departement.

In het kader van de lineaire besparingsdoelstellingen werden een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd: elke entiteit bespaarde 2,5 procent op de lonen en 5 procent op de werkingskosten. De factuur van communicatie en consultancy ging met 20 procent naar omlaag en de subsidies met 2 of 5 procent, afhankelijk van de soort. Tevens werd 30 miljoen euro van het Departement EWI geblokkeerd, als bewarende maatregel.

Apparaatskredieten: 87 procent naar lonen

EWI keerde dit jaar 7,313 miljoen euro aan lonen uit, goed voor 87% van de apparaatskredieten. De budgetten voor werking en investering komen samen uit op iets meer dan 1 miljoen euro. Voor werking komt dat neer op 8% van de apparaatskredieten, voor investeringen op 5%. Daarvan ging 687.000 euro naar informatica. 

Beleidskredieten: dubbele bestemming

Met zijn 957 miljoen euro beleidskrediet voerde EWI twee belangrijke beleidstaken uit. Deze som omvat ook alle middelen in beheer van de agentschappen: het Agentschap Ondernemen, IWT, FWO en de Herculesstichting.

  • Het economische ondersteuningsbeleid: EWI ondersteunt de competitiviteit van ondernemingen, bevordert het ondernemerschap, faciliteert omgevingsfactoren en cofinanciert EFRO-projecten (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).
    Deze activiteiten vertegenwoordigden 261,7 miljoen euro (of één vierde van het totaal) in 2010 en werden uitgevoerd door het Agentschap Ondernemen.
  • Het wetenschaps- en innovatiebeleid: EWI financiert niet-gericht onderzoek van het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) en subsidiëert onderzoeksactiviteiten in strategische onderzoekscentra. In 2010 kocht EWI ook (middel)zware onderzoeksapparatuur aan voor de Herculesstichting en voorzag het in financiële middelen voor landbouwkundig onderzoek en strategisch basisonderzoek in beheer van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Ook bedrijven en KMO’s die O&O- of innovatieactiviteiten verrichtten, kregen financiële steun.
    Deze activiteiten vertegenwoordigden 691 miljoen euro in 2010 (ongeveer drie vierde).

In de loop van 2010 werd nog eens 160 miljoen euro vrijgemaakt voor eenmalige nieuwe O&O- en innovatie-initiatieven. Het gaat om 120 miljoen euro kapitaalparticipaties voor het TINA-fonds (Transformatie, Innovatie en Acceleratie Fonds) en voor het Vlaams Innovatiefonds (Vinnof), 20 miljoen FFEU-middelen (Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven) en nog eens 20 miljoen zaaikapitaal voor het Medisch Centrum Vlaanderen.

Voor deelname aan het EU-voorzitterschap ontving het departement 582.000 euro extra beleidskrediet.

U vindt meer details over de beleidskredieten van EWI in de EWI-Speurgids

Addthis share knop

Meer info

EWI-Speurgids

website ontwikkeld door Savant Media