Duurzaam economisch weefsel en ondernemerschap

Het Departement EWI bouwt het ondernemerschap in Vlaanderen mee uit en versterkt het. Hiertoe neemt het Departement EWI concrete initiatieven met betrekking tot de beleidsvoorbereiding, en wordt het als centrale partner in het Vlaamse ondernemerslandschap erkend. Deze rol situeert zich niet op het vlak van dienstverlening aan organisaties en bedrijven.

Vlaanderen moet nog meer dan vroeger het belang inzien van ondernemerschap als motor van de economie en welvaart. Het Departement EWI neemt en ondersteunt initiatieven om Vlaanderen in brede zin daarvoor te sensibiliseren, zonder in de plaats te treden van de beleidsuitvoerende entiteiten. Zo profileert het departement zich als promotor van ondernemerschap dat Vlaanderen een economische, sociale en ecologische meerwaarde biedt. Transformatie door innovatie vormt hierbij een sleutelproces.

Het Departement EWI vervult een belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding ter ondersteuning van een ondernemend klimaat in Vlaanderen. Het doet dat in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren. Om die beleidsvoorbereiding en -opvolging zo relevant mogelijk te maken, speelt het departement een coƶrdinerende en faciliterende rol door het uitbouwen van strategische partnerschappen tussen bedrijven, de academische wereld en de overheid.

De uitvoering van dit beleid is een verantwoordelijkheid van alle entiteiten van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, waarmee het Departement EWI concrete afspraken maakt over de wijze van samenwerken. Het departement ondersteunt de agentschappen in hun missie en waakt erover dat de portfolio van beleidsinstrumenten optimaal is, zodat de beschikbare middelen zo efficiƫnt mogelijk worden ingezet.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media