Hoofdtaken van het departement

Voor een vooruitstrevend en welvarend Vlaanderen

Vlaanderen laten evolueren tot een van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in de wereld. Dat blijft ons belangrijkste doel, ook in 2011. Die ambitie maakten we concreet in zes strategische doelstellingen met veel aandacht voor duurzaamheid, kenniscreatie en -valorisatie en een goede internationale reputatie op het vlak van onderzoek en innovatie.

Nieuwe missie en visie in 2010

Het afgelopen jaar herformuleerden we onze missie en visie.
U vindt ze op de EWI-website

EWI-waarden

“We voeren al onze opdrachten uit in een geest van openheid, transparantie en eenvoud.
In nauwe samenwerking met de bevoegde ministers, de agentschappen en andere partners binnen en buiten de Vlaamse overheid bouwen we aan een duurzame maatschappij van morgen. We zoeken naar creatieve en toekomstgerichte benaderingen, rekening houdend met de ervaring uit het verleden.
Onze belangrijkste uitdaging is een klantgerichte, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan onze diverse partners – onder meer op het vlak van managementondersteuning. We streven naar excellentie en willen een voorbeeldfunctie vervullen bij de Vlaamse overheid.”

Addthis share knop

Voor een vooruitstrevend en welvarend Vlaanderen

- Departement EWI

website ontwikkeld door Savant Media