Kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid voor het aanleveren van inzichten op het vlak van economie, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Het Departement EWI ontwikkelt zich tot het eerste aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid op het vlak van gegevens en analyses van economische sectoren, ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Hiertoe positioneert het departement EWI zich binnen het geheel van studiediensten, steunpunten en strategische adviesraden die werken rond dataverwerking, indicatoren, analyses, evaluaties en studies.

Het departement bouwt strategische intelligentie op over de kennisdomeinen die onder zijn bevoegdheid/verantwoordelijkheid vallen. Het departement verzamelt tijdig correcte en relevante gegevens, interpreteert ze en verwerkt ze tot beleidsondersteunende informatie die beschikbaar kan worden gesteld aan de beleidsmakers, belangrijke partners en andere belanghebbenden om ze aan te wenden bij de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media