Open en innoverend bestuur

Het Departement EWI stimuleert openheid, creativiteit en innovatie in de werking van zijn eigen organisatie en in de samenwerking met de partners en belanghebbenden. In overeenstemming met de generieke Vlaamse overheidsdoelstelling 'Slagkrachtige overheid' wordt de klemtoon gelegd op samenwerking, efficiëntie, kwaliteit en effectiviteit, en dit via

  • bestuurlijke vereenvoudiging;
  • meer doen met minder;
  • innovatie op het vlak van werkwijze en instrumenten voor de verbetering van de dienstverlening;
  • verbetering van het oplossingsvermogen ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen.

Een herschikking van bevoegdheden binnen het beleidsdomein is mogelijk, indien zulks wenselijk blijkt uit een evaluatie.

Het departement zal zich in dit kader ook organiseren om, zoals bepaald in artikel 4 §2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, voor alle aspecten waarvoor geen bijzonder beleidsuitvoerend orgaan werd opgericht, een oplossing te bieden, prioritair binnen de eigen organisatie.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media