Diversiteit

Een klare kijk op de diversiteitscijfers bij EWI

Een actief gelijkekansenbeleid voeren is niet eenvoudig in een klein departement met een beperkt personeelsverloop. Toch engageert EWI zich om o.a. arbeidsgehandicapten, personen van allochtone origine, vrouwen in topfuncties, kortgeschoolden, ervaren werknemers en holebi’s meer kansen te geven. De doelstellingen uit het jaarlijkse diversiteitsplan werden in 2010 ook voor het eerst opgenomen in de managementovereenkomst tussen de secretaris-generaal en de ministers.

U vindt het volledige diversiteitsplan 2010 hier

Lage diversiteitsgraad: twee verklaringen

EWI haalt de diversiteitsambities van de Vlaamse overheid voorlopig niet. Dat heeft een dubbele reden:

  • Laag verloop in een kleine groep: EWI moet elk jaar maar een handvol vacatures invullen en kan dus geen grote sprongen voorwaarts maken op het vlak van diversiteit.
  • Onderschatting van de reële diversiteitsgraad: sommige administratieve randvoorwaarden zorgen voor onjuiste diversiteitscijfers. Zo kunnen allochtone medewerkers zich vrijwillig als allochtoon laten registreren, maar velen doen dat niet. Die regeling houdt het percentage allochtonen op maximaal 2,8 procent, ver onder het Vlaamse streefcijfer van 4 procent tegen 2015. Bij arbeidsgehandicapten heerst een gelijkaardig probleem. Het resultaat is dat een aantal werknemers dus niet in de statistieken voorkomen.

Kleine, verspreide acties zorgen voor meer diversiteit

Om de beperkte globale slagkracht te compenseren, neemt EWI geregeld kleine initiatieven voor diversiteit. Zo wordt een kwart van de vakantietewerkstelling voorbehouden voor kandidaten uit de kansengroep ‘allochtonen’.

Drie objectieven op middellange termijn

In 2015 wil EWI drie diversiteitsmijlpalen bereiken. Ze werden ook opgenomen in de managementovereenkomst:

  • 2,6 procent medewerkers met een handicap;
  • 4,3 procent medewerkers van allochtone afkomst;
  • 40 procent vrouwen in middenkaderfuncties (Van de vijf afdelingshoofden zijn er twee vrouw).

De laatste van die doelstellingen is al gerealiseerd. Op dit moment telt EWI 60 procent vrouwen waarvan 20 procent op niveau A.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media