Evenementen

In 2010 organiseerde EWI drie belangrijke evenementen:

EWI focus-workshops

Tijdens de EWI focus-workshops nemen we actuele beleidsthema's, uitdagingen en resultaten in verband met economie, wetenschap en innovatie onder de loep. Zo stimuleren we discussie en kennisuitwisseling bij de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, en zorgen we voor een grondige onderbouwing van toekomstige beleidsbeslissingen. De workshops zijn ook een uitgelezen platform voor het formuleren van nieuwe visies. Iedereen die wil meedenken over het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid van morgen is uitgenodigd.

  • EWI focus van 19 april – We verzamelden bouwstenen voor het actieplan Vlaanderen in Actie en stimuleerden de dialoog tussen economen en beleidsmakers om een sterke onderbouwing te geven aan het nieuwe industriële beleid in Vlaanderen.
    Lees meer over de EWI focus ‘transformeren in crisistijden’
  • EWI focus van 12 oktober – We probeerden te achterhalen hoe we Vlaanderen aantrekkelijker kunnen maken voor buitenlandse onderzoekers. Verschillende invalshoeken kwamen tijdens de workshop aan bod: beeldvorming over Vlaanderen in het buitenland, knelpunten om buitenlandse onderzoekers aan te trekken, open rekrutering, Europese beleidsinitiatieven, ... Een afsluitend debat bood de sprekers en de andere aanwezigen de kans om de verschillende standpunten naast elkaar te zetten en verder toe te lichten.
    Lees meer over de EWI focus ‘Een aantrekkelijk Vlaanderen voor buitenlandse onderzoekers’

Staten-Generaal voor de Industrie

Met de zitting van de Staten-Generaal voor de Industrie in februari 2010 wilde de Vlaamse Regering samen met de betrokken actoren projecten opstarten om de transformatie van de industriële sector te versnellen. Zo’n verandering staat voorop in het actieplan Vlaanderen in Actie én in het regeerakkoord.

De Staten-Generaal voor de Industrie is een initiatief van de Vlaamse Regering en richt zich tot vertegenwoordigers van industriële sectorfederaties, vakbondscentrales, interprofessionele organisaties en tot ondernemers die actief zijn in deze bedrijfstakken.
Lees meer over de Staten-Generaal Industrie

Belgisch Europees voorzitterschap

Vanaf 1 juli tot en met december 2010 organiseerde EWI talrijke conferenties in het kader van het Europees Voorzitterschap. U vindt alle informatie over dit voorzitterschap en de conferenties hier

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media