Lastenverlaging

EWI is klaar voor een grote vereenvoudigingsactie

De Europese overheid ambieert een administratieve lastenverlaging met een kwart tijdens de komende jaren. Vlaanderen springt mee op die kar en plant zelf een fikse vereenvoudiging van zijn structuren. Om die voor te bereiden, bracht EWI de voorbije jaren zijn administratieve lasten in kaart – een oefening die intussen is afgerond.

U vindt het goedgekeurde eindrapport hier

Meetresultaten én beleidssuggesties

EWI onderzocht bij al zijn instellingen en entiteiten de administratieve last voor de burger. Dat deden we via nulmetingen en via panelgesprekken met mensen uit het bedrijfsleven. Want zij ondervinden de administratieve impact in de praktijk.

Het resultaat van die oefening is dubbel:

  • Glasheldere meetresultaten: we verzamelden cijfers over de administratieve last van 20 procent van de EWI-regelgeving.
  • Bruikbare vereenvoudigingssugesties: vooral uit de panelgesprekken kwamen veel nuttige tips en concrete aanwijzingen naar boven.

Een rollend actieplan voor Vlaanderen

We hebben onze interne oefening al voor een stuk in concrete projecten vertaald (zoals de vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor het EFRO en van de waarborgregeling voor de Participatie Maatschappij Vlaanderen). Die projecten hebben al een plaats gekregen in het rollend actieplan voor administratieve vereenvoudiging in Vlaanderen. Dat plan is jaarlijks herzienbaar en wil de EWI-lasten al in 2012 structureel omlaag krijgen.

Het rollend actieplan moet de inspanningen voor administratieve lastenverlaging ook zichtbaar maken. Daarom vindt u alle resultaten op www.wetsmatiging.be.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media