Publicaties en websites

In 2010 werden zes EWI-publicaties in een nieuw kleedje gestoken:

EWI-website

Begin 2010 ging de vernieuwde website van het departement online. De nieuwe versie beantwoordt aan de huidige behoeften voor duidelijke onlinecommunicatie. Op de site vinden lezers informatie rond de EWI-beleidsthema’s en doen ze kennis en ervaring op over de materie. U ontdekt hem op www.ewi-vlaanderen.be.

  • Een duidelijke, tweeledige structuur: Het blauwe luik van de site bevat een palet van informatie over het departement en zijn medewerkers, publicaties, taken, beleid, nieuws en evenementen. In het groene luik komen economie, wetenschap en innovatie in Vlaanderen aan bod. Daar vindt u info over het beleidsdomein, de regelgeving, de begroting en de cijfers, net als de adressen van onze agentschappen en partners.
  • Toegankelijk voor iedereen: Op 20 september 2010 behaalden we het Anysurfer-label. Dat bevestigt dat onze website vlot toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking zoals slechtzienden en blinden, ouderen en mensen met motorische of auditieve beperkingen. Zo voldoen we meteen aan de vereisten van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. U vindt meer info op www.anysurfer.be.

E-nieuwsbrief

In maart 2010 verstuurden we onze eerste elektronische nieuwsbrief. Die bezorgt geïnteresseerden elke twee maanden relevante berichten over onze activiteiten. Inschrijven is gratis

EWI-Review

EWI-Review is het magazine van het Departement EWI. Het brengt drie keer per jaar een eigenzinnige en creatieve blik op economie, wetenschap en innovatie. Elk nummer diept een actueel thema uit dat leeft binnen de samenleving en het beleidsdomein EWI. Naast eigen medewerkers komen ook externe experts en ervaringsdeskundigen aan het woord.

In 2010 (jaargang 4) verschenen de volgende nummers:

  • EWI-Review 9 | Nieuw jaar, zelfde crisis? | januari 2010
  • EWI-Review 10 | Lerenderwijs ondernemen | mei 2010
  • EWI-Review 11 | Vlaanderen kleurt mee het Belgisch EU-voorzitterschap | september 2010

U kunt elk nummer doorbladeren op de vernieuwde webstek van EWI-Review. Elk artikel is ook apart te downloaden. Eind 2010 telden we een 1600-tal abonnees op EWI-Review. Dat zijn vooral bedrijven, overheidsadministraties en Vlaamse universiteiten.

EWI-Speurgids

Elk jaar verschijnt een nieuwe EWI-Speurgids. Daarin vindt u een overzicht van alle kredieten binnen het beleidsdomein EWI en van de budgetten voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid heen. De geldstromen worden erin geanalyseerd en in een tijdreeks geplaatst.

U kunt alle geactualiseerde cijfers ook online raadplegen via www.ewi-vlaanderen.be/speurgids.

Folderreeks Kerncijfers

Het Departement EWI publiceert sinds 2010 ook de folderreeks Kerncijfers over economie, wetenschap en innovatie. Elke folder toont de meest actuele cijfers, grafieken en tendensen voor Vlaanderen rond een specifiek thema. De reeks is bedoeld als een handig en toegankelijk werkinstrument voor iedereen die met het EWI-beleidsdomein bezig is.

U kunt alle folders downloaden of gratis bestellen:

Andere EWI-websites

  • WetenschapsInformatieNetwerk (WIN) – Het WIN is een instrument van de Vlaamse overheid dat werd opgericht om de aanwezige expertise in Vlaanderen op het vlak van wetenschapscommunicatie en de popularisering van wetenschap, technologie en technologische innovatie te verankeren. Het netwerk wordt digitaal ondersteund door de website www.wetenschapsinformatienetwerk.be, die wordt beheerd door het departement EWI. Op deze website kunnen de leden informatie over hun activiteiten en projecten posten en kunnen ze publicaties en vacatures plaatsen. Een maandelijkse nieuwsbrief houdt hen op de hoogte van de activiteiten op de site. Het netwerk telt meer dan 300 leden uit meer dan 160 verschillende organisaties. Sinds 2009 worden de leden tweemaal per jaar uitgenodigd op een WIN netwerkmoment.
  • Steunpunten-website – EWI onderhoudt de overkoepelende website van de Steunpunten Beleidrelevant Onderzoek.
  • Flanders Research Information Space – Via een portaalsite stelt EWI alle informatie over wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen centraal ter beschikking. Lees meer over de ontwikkelingen van FRIS in 2010
Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media