Communicatieactiviteiten 2010

EWI wil goede informatie verstrekken over het Vlaamse beleid rond economie, wetenschap en innovatie en over de dienstverlening van het departement. Dat doen we altijd op een interactieve manier en met het oog op een duurzame relatie.

We toetsen al onze communicatie af aan zes basisprincipes:

  • Klantgericht (we vertrekken vanuit de doelgroep)
  • Doelgericht (we ondersteunen de strategische doelstellingen van het departement)
  • Relevant en betekenisvol
  • Actueel en tijdig
  • Betrouwbaar en geloofwaardig
  • Helder en toegankelijk

We berichten u in dit jaarverslag over onze belangrijkste publicaties en websites en over de belangrijkste evenementen die we in 2010 organiseerden.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media