Anders werken

Verhelderende enquête over ‘anders werken’ bij EWI

Sinds de opstart in 2006 is anders werken de regel bij de medewerkers van EWI in het Ellipsgebouw in Brussel. Kort gezegd houdt de methode in dat niemand er een vaste werkplek heeft en dat veel medewerkers geregeld thuis kunnen werken. Een enquête in 2010 vroeg personeel en leidinggevenden voor het eerst om hun oordeel over het systeem.

Een goed onthaalde enquête

Het onderzoek peilde in achttien vragen naar de tevredenheid van het personeel over de werkmethode in het Ellipsgebouw. Een tweede reeks van dertig vragen ging over thuiswerk. Leidinggevenden kregen bovendien een aanvullende lijst met vragen rond efficiëntie, motivatie, informatiedoorstroming en bereikbaarheid.

De enquête werd enthousiast ingevuld door meer dan drie kwart van de medewerkers en 90 procent van de leidinggevenden. In de resultaten valt vooral de eensgezindheid op.

Thuiswerk: unaniem positief

Leidinggevenden én medewerkers ervaren thuiswerk als een noodzakelijk tegengewicht voor de drukte in het Ellipsgebouw. De technische omkadering (laptop, internet, ...) werkt ook prima. Vanuit leidinggevende hoek klinkt wel een waarschuwing dat output, taakverdeling en aansturing op afstand om een goede organisatie vragen.

Anders werken: unaniem problematisch

De ingeschatte voordelen van de anders werken-methode blijven in de praktijk uit: de motivatie ligt niet hoger en werken gaat niet sneller of efficiënter. Integendeel, het systeem leidt tot concentratieverlies. Stille werkplekken blijven noodzakelijk en geregeld steekt heimwee naar een eigen werkplek de kop op. Bijna iedereen zoekt sowieso elke dag dezelfde werkplek op en dus wordt ook het clean desk-principe niet altijd gevolgd.

Conclusie: proefproject tot herinrichting en een nieuwe gedragscode

De directieraad ging meteen aan de slag met de resultaten uit de enquête. Om de concentratie- en privacyproblemen aan te pakken, start in 2011 een proefproject voor herinrichting van de verdiepingen. Tegelijk wordt een gedragscode rond clean desk, permanentie en output in het leven geroepen. Doel: anders werken positief bijsturen en een win-winsituatie creëren.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media